Project Hero - Masterplan Rancangan Tempatan Daerah Dungun

Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Dungun 2035 (Penggantian).

Owner: Majlis Perbandaran Dungun

Kearah menjadikan Dungun sebagai Daerah Berpendapatan tinggi melalui aktiviti pelancongan yang vibrant dan pemerkasaan pelbagai dimensi kegiatan ekonomi dengan persekitaran yang sejahtera.

More Projects ..